ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง เคมีเกษตร

สารฆ่าแมลง

มารู้จักสารฆ่าแมลง...มีอะไร

รูปแบบของยาฆ่าแมลงมีหลายรูปแบบ ที่พบในประเทศไทยที่นิยมมี Aerosol เป็นการบรรจุของเหลวใส่ลงในกระป๋องอัดความดัน ซึ่งจะมีปริมาณสารออกฤทธิ์ (สารเคมีที่กล่าวข้างต้น)เพียงเล็กน้อยเท่านั้น และจะถูกปล่อยออก... » อ่านต่อ
การรับมือกับผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายสำหรับผู้สูงวัย

การรับมือกับผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายสำหรับผู้สูงวัย

ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใน ครัวเรือน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กำจั... » อ่านต่อ
การผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง ตารางสูตร

การผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง ตารางสำเร็จรูปสำหรับผสมปุ๋ยเคมีไว้ใช้เอง

รัฐ สามารถลดการนำเข้าจากทั้งหมดปีละ 3.6 ล้านตัน/ปี (เป็นสูตรสำเร็จ 1.8 ล้านตัน) จึงทำให้ลดเงินตราต่างประเทศ จากการนำ เข้าปุ๋ย สำเร็จ ที่มีสารตัวเติม 4,320 ล้านบาท/ปีและลดค่าใช้จ่ายซื้อสารตัวเติมใน ป... » อ่านต่อ