การรับมือกับผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายสำหรับผู้สูงวัย

ที่มา: สนง. อาหารและยา เมื่อ 2011-08-31 12:22:20

การรับมือกับผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายสำหรับผู้สูงวัย

ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย

เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใน ครัวเรือน ได้แก่

 • ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง
 • ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
 • ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค

ผลิตภัณฑ์บางประเภทที่มีการใช้บ่อย และอาจก่อให้เกิดอันตรายหากใช้ ผิดวิธีหรือขาดความระมัดระวังในการใช้
เนื่องจากผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายมีความหลากหลายในรูปแบบ ส่วนประกอบ และประเภท
ของการนำไปใช้ จึงมีข้อแนะนำเบื้องต้นในการใช้วัตถุอันตรายอย่างมีคุณภาพและมีความ
ปลอดภัย ดังนี้

 

 1. ให้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์เท่าที่จำเป็น ไม่ใช้อย่างพร่ำเพรื่อ
 2.  อ่านคำแนะนำฉลากผลิตภัณฑ์หรือใบแทรกให้เข้าใจก่อนการใช้ บนฉลากจะมี คำแนะนำการใช้ การเก็บรักษา คำเตือน และการแก้พิษเบื้องต้น
 3. เก็บผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายไว้ในที่มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง เปลวไฟ และความร้อน
 4. ภาชนะที่ใช้หมดแล้ว ห้ามทิ้งลงในแม่น้ำ คู คลอง หรือแหล่งน้ำสาธารณะ และห้ามเผา

ทำลาย ควรแยกทิ้งในที่ทิ้งขยะให้เรียบร้อย

 

 •  ผลิตภัณฑ์ฉีดพ่นกำจัดยุงและแมลง ในบ้านเรือน ผลิตภัณฑ์ฉีดพ่นกำจัดยุง และแมลงในบ้านเรือนมีทั้งแบบฉีดพ่นอัดก๊าซและแบบฉีดพ่นธรรมดา สารออกฤทธิ์ที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นสารเคมีป้องกันกำจัดแมลงในกลุ่มไพรีธรอยด์ ซึ่งอาจมีส่วนผสม ของสารกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต และคาร์บาเมต
  • ความเป็นพิษและอาการเกิดพิษ
  • ท่านอาจได้รับพิษจากการใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้จากการสูดหายใจเอาละอองสารเข้าไป
  • ขณะที่ทำการฉีดพ่นจากการดูดซึมผ่านผิวหนังในกรณีผลิตภัณฑ์มีการรั่วไหลหกเปรอะเปื้อนเสื้อผา้
  • หรือผิวหนัง หรือจากการกินเข้าไป เช่น การกินอาหาร หรือดื่มน้ำที่ปนเปื้อนสาร หรือใช้มือที่
  • เปื้อนสารเคมีหยิบจับอาหาร
  • อาการเกิดพิษที่อาจพบเห็นได้ ที่ไม่รุนแรงในกรณีที่ได้รับสารในปริมาณเพียงเล็กน้อย คือ
  • อาการคัน ผื่นแดงตามผิวหนัง จามหรือคัดจมูก อ่อนเพลีย มึนงง ใจสั่น มีเหงื่อ วิงเวียน และตาพร่า
  • ถ้าอาการรุนแรงในกรณีที่ได้รับสารในปริมาณมาก เช่น กินเข้าไปตรงๆ จะมีอาการ ใจเต้นเร็ว
 • คลื่นไส้ อาเจียน เหนื่อยหอบ กล้ามเนื้อเต้น กระตุกที่ใบหน้า แขนขาสั่นและกระตุก ตามัว หายใจ ขัด หายใจช้าลง และอาจทำให้หมดสติได้
  • คำแนะนำในการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัย
 • กรณีฉีดพ่นแมลงบิน เช่น ยุง
  • ก่อนใช้ให้คนและสัตว์เลี้ยงออกจากห้องนั้นก่อน
  • ในกรณีฉีดพ่นแมลงบินในห้อง เช่น ยุง ให้ปิดประตูหน้าต่างให้เรียบร้อย
  • ในการฉีดพ่นให้ใช้ผ้าปิดปากปิดจมูก เขย่ากระป๋องเล็กน้อยแล้วฉีดขึ้นข้างบนห้องทั้ง 4 ด้าน
  • ใช้เวลาในการฉีดพ่นให้น้อยที่สุด ประมาณ 15 วินาที เสร็จแล้วให้ออกจากห้องนั้น ปิดประตูประมาณ 15 – 20 นาที แล้วจึงเปิดระบายอากาศ
  • ในกรณีที่ฉีดนอกห้อง หรือที่โล่ง ให้ฉีดขณะที่ลมสงบเท่านั้น กรณีฉีดกำจัดแมลงคลาน เช่น มด แมลงสาบ
   • ให้ฉีดตามซอกมุม ใต้ตู้ หรือทางที่แมลงเดินผ่านเท่านั้น

คำแนะนำเพิ่มเติม

 1. อย่าฉีดพ่นผลิตภัณฑ์ในที่ที่มีอาหาร น้ำ หรือ เครื่องดื่มวางอยู่ เพราะจะทำให้ ปนเปื้อนได้
 2. ภายหลังจากที่ฉีดพ่นเสร็จแล้วให้ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่ทุกครั้ง
 3. อย่าฉีดพ่นในห้องที่มีเด็กอ่อน หรือผู้ป่วย
 4. เก็บผลิตภัณฑ์ให้มิดชิด ให้พ้นมือเด็ก สัตว์เลี้ยง และแยกเก็บจากอาหาร ยา เครื่อง สำอาง
 5. ภาชนะที่ใช้หมดแล้ว ให้แยกทิ้งในที่ทิ้งขยะ ห้ามเผาไฟ เพราะจะทำให้ระเบิดได้

การแก้พิษเบื้องต้น

 1. หากสารเคมีรั่ว หก ถูกผิวหนังให้ล้างออกหรืออาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาด ถ้าเปื้อน เสื้อผ้าให้รีบถอดออกแล้วเปลี่ยนใหม่ทันที
 2. หากเข้าตา ให้รีบล้างด้วยน้ำจำนวนมากๆจนอาการระคายเคืองทุเลา ถ้าไม่ทุเลาให้ไป พบแพทย์
 3. หากสูดดมจนมีอาการวิงเวียน คลื่นไส้ ให้ออกจากบริเวณนั้น และให้ไปอยู่ในบริเวณที่ อากาศระบายเพียงพอ
 4. ในกรณีที่กินเข้าไป ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ ห้ามทำให้อาเจียน และให้รีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์ ทันทีพร้อมภาชนะบรรจุ หรือฉลากรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

 

ควรอ่านฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม ซึ่งอาจมีวิธีการแก้พิษที่ แตกต่างออกไปในบางผลิตภัณฑ์

 • ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำ

ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้มักประกอบด้วยสารลดแรงตึงผิว หรือสารประเภทกรด หรือสาร ประเภทด่าง หรือเป็นส่วนผสมระหว่างสารเหล่านี้ บางผลิตภัณฑ์อาจเป็น กรดแก่ บางผลิตภัณฑ์เป็น ด่างแก่ ซึ่งมีฤทธิ์ในการกัดกร่อนสูง

 1. ความเป็นพิษและอาการเกิดพิษ อาการพิษมักเกิดจากสารเคมีประเภทกรดและด่าง เนื่องจากมีฤทธิ์กัดกร่อน ทำให้เกิด อาการปวดแสบปวดร้อน ระคายเคือง ไหม้ บริเวณที่สัมผัส แต่ถ้ารับประทานเข้าไปจะทำให้ปวด ร้อนภายในปาก คอ ท้อง และทางเดินอาหารอักเสบ มีอาการอาเจียน อาจถ่ายเป็นเลือด บางราย หลอดเสียงอาจ ถูกทำลายทำให้เสียงแหบแห้ง หากสูดดมไอควันของสารจะทำให้สำลักไอ ปวด ศีรษะ อ่อนเพลีย แน่นหน้าอก และระคายเคืองจมูก ทางที่อาจได้รับสัมผัสสารจากการใช้ปกติ ทั่วไป คือ ทางผิวหนัง 2.2 คำแนะนำในการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัย
 2. อ่านคำแนะนำในการใช้บนฉลากผลิตภัณฑ์ให้ละเอียด เนื่องจากผลิตภัณฑ์ประเภทนี้มี หลากหลายรูปแบบ บางชนิดเป็นชนิดเข้มข้นต้องทำการเจือจางก่อน
 3. ขณะใช้ควรสวมถุงมือยาง รองเท้ายาง
 4. ภายหลังการใช้ควรล้างถุงมือยาง รองเท้ายาง และมือด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง
 5. เก็บผลิตภัณฑ์ให้มิดชิด เก็บให้พ้นมือเด็ก สัตว์เลี้ยง และแยกเก็บจากอาหาร ยา

เครื่องสำอาง

การแก้พิษเบื้องต้น

 • หากถูกผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้ำจำนวนมากๆ ถ้าเปื้อนเสื้อผ้าให้รีบถอดออกแล้ว อาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดด้วยสบู่
 • หากเข้าตา ให้รีบล้างด้วยน้ำจำนวนมากๆจนอาการระคายเคืองทุเลา ถ้าไม่ทุเลาให้ไป พบแพทย์
 • หากสูดดมไอควัน ให้ออกจากบริเวณนั้น และให้ไปอยู่ในบริเวณที่อากาศระบาย เพียงพอ
 • ในกรณีที่กินเข้าไป ห้ามทำให้อาเจียน ให้ดื่มน้ำหรือนมปริมาณมากๆ แล้วรีบนำผู้ป่วย ส่งแพทย์ทันที พร้อมภาชนะบรรจุ หรือฉลากรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

 

ผลิตภัณฑ์กาว ผลิตภัณฑ์กาว หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า “ กาวตราช้าง”

ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ ประกอบด้วยสารกลุ่ม Alkyl cyanoacrylate มีคุณสมบัติในการ ยึดติดแน่น และแห้งเร็ว ใช้ในการ ติดวัสดุต่างๆ เวลาใช้งานจึงต้องใช้ด้วยความรวดเร็ว และใช้ด้วยความระมัดระวัง

 • ความเป็นพิษและอาการเกิดพิษ อันตรายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ เกิดจากคุณสมบัติในการยึดติด และแห้งเร็วของ ผลิตภัณฑ์ กล่าวคือ ถ้าสัมผัสถูกที่ใดก็ จะแห้งติดทันที ไม่ว่าจะเป็นวัสดุ หรือผิวหนัง เช่น ถ้าถูก นิ้วก็จะทำให้นิ้วติดกันได้ ถ้าเผลอเอาไปหยอดตาอาจทำให้เปลือกตาติดกันได้ อันตรายที่เกิดจึง เกิดจากการ พยายามดึงหรือแยกส่วนที่ติดกันออกและทำให้เกิดบาดแผล


ข้อควรระวังในการใช้ผลิตภัณฑ์

 • ระวังอย่าให้เข้าตา ถูกผิวหนัง เพราะจะทำให้เกิดอาการระคายเคือง หรือยึดติดกันอย่าง รวดเร็ว
 • หากถูกผิวหนัง อย่าพยายามดึงหรือแยกรอยที่ติดออก ให้ล้างด้วยน้ำจำนวนมากๆ หรือ ล้างออกด้วยน้ำยาล้างเล็บ
 • หากเข้าตา ให้รีบล้างด้วยน้ำอุ่นสะอาดแล้วรีบไปพบแพทย์ ในกรณีที่เปลือกตาติดกัน อย่าพยายามดึงหรือแยกเปลือกตาที่ติดกันออกในทันที ถ้าหากมีเศษกาวที่แข็ง ตัวแล้ว พยายามอย่า ขยี้ตา ให้ล้างตาตามปกติแล้วรีบไปพบแพทย์

Tags(คำค้น):
 • ,ร่วมแสดงความเห็น: การรับมือกับผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายสำหรับผู้สูงวัย

ชื่อ :
email :
ประโยชน์ที่ได้ ขอบคุณสำหรับการโหวต
 
ไก่มีกี่ขา :