การผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง ตารางสำเร็จรูปสำหรับผสมปุ๋ยเคมีไว้ใช้เอง

ที่มา: กรมวิชาการเกษตร,เอกสาร เมื่อ 2011-08-08 23:41:28

การผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง-ตารางสำเร็จรูปสำหรับผสมปุ๋ยเคมีไว้ใช้เอง

รัฐ สามารถลดการนำเข้าจากทั้งหมดปีละ 3.6 ล้านตัน/ปี (เป็นสูตรสำเร็จ 1.8 ล้านตัน) จึงทำให้ลดเงินตราต่างประเทศ จากการนำ เข้าปุ๋ย สำเร็จ ที่มีสารตัวเติม 4,320 ล้านบาท/ปีและลดค่าใช้จ่ายซื้อสารตัวเติมใน ประเทศ 3,240 ล้านบาท ซึ่งการลดค่านำเข้า ค่าเก็บโกดัง ค่าขนส่งทั่วประเทศ ค่าดอกเบี้ย ค่าบรรจุ ฯลฯ ที่เกษตรกรจ่าย ปีละ 1,620 ล้านบาท
สาร ตัวเติม ได้แก่ ดินทราย ดินขาว ยิบซั่ม ฯลฯ ที่รวม อยู่ในปุ๋ยสูตรสำเร็จแต่ขายราคาเดียวกัน ถ้าเกษตรกรผสมปุ๋ยเคมีใช้เองเพียง 20% ของจำนวนปุ๋ยที่ใช้ทั้งประเทศ จะลดค่าใช้จ่ายสารตัวเติมถึงปีละ 1,840 ล้านบาท และปุ๋ยผสมใช้เองถูกกว่าปุ๋ยสำเร็จถึงตันละ 1,000-1,500 บาท

ตารางสูตรปู๋ยสำหรับผลิตใช้เอง

สูตรปุ๋ยที่ต้องการ น้ำหนักปุ๋ย (กก.) แม่ปุ๋ยที่จะใช้ผสม (กก.)
    8-46-0 46-0-0 0-0-60
16-20-0 25 11 5 -
50 22 9 -
100 44 18 -
15-15-15 25 8 5 6
50 17 10 13
100 33 20 25
3-10-30 25 5 - 12
50 11 - 25
100 22 - 50
20-20-0 25 11 7 -
50 22 14 -
100 44 27 -
16-16-8 25 9 6 4
50 18 11 7
100 35 22 14
12-24-12 25 13 2 5
50 26 3 10
100 52 6 20
13-13-21 25 7 4 9
50 15 9 18
100 29 17 35
20-10-10 25 5 9 4
50 11 18 9
100 22 35 17
14-14-21 25 8 5 9
50 15 10 18
100 30 19 35
9-24-24 25 13 - 10
50 26 - 20
100 52 - 40
20-10-30 25 5 9 4
50 11 18 8
100 22 35 17
21-7-14 25 4 10 6
50 8 20 12
100 16 40 24
16-8-14 25 4 7 6
50 9 14 12
100 18 28 24
25-7-7 25 4 12 3
50 8 24 6
100 16 48 12
10-10-20 25 5 3 8
50 11 7 17
100 22 14

34


Tags(คำค้น):
  • ,ร่วมแสดงความเห็น: การผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง ตารางสำเร็จรูปสำหรับผสมปุ๋ยเคมีไว้ใช้เอง

ชื่อ :
email :
ประโยชน์ที่ได้ ขอบคุณสำหรับการโหวต
 
ไก่มีกี่ขา :