การเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน

ที่มา: สนง. อาหารและยา เมื่อ 2011-08-08 23:41:28

การเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน

ในปัจจุบัน ความนิยมในการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆมีมากขึ้นเรื่อยๆ จะสังเกตุเห็นได้ จากรอบๆตัวเราไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือสำนักงานล้วนมีผลิตภัณฑ์ต่างๆหลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันภายใต้วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงเข้าสู่วิถีชีวิตที่รีบเร่ง
ผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้ประกอบด้วยสารเคมีนานาชนิด ถึงแม้ว่าจะมีประโยชน์ แต่ขณะเดียวกันก็อาจก่อให้เกิดโทษได้ หากใช้โดยขาดความระมัดระวัง ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข เป็นผลิตภัณฑ์ที่ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่ายการควบคุมตามกฎหมายวัตถุอันตราย

หลายผลิตภัณฑ์ อาจแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดแมลงและสัตว์แทะ เช่น ยาจุดกันยุง ผลิตภัณฑ์
ฉีดพ่นกำจัดยุง แมลงสาบ ผลิตภัณฑ์ทาไล่ยุง ผลิตภัณฑ์กำจัดเหา
ผลิตภัณฑ์กำจัดเห็บหมัด ผลิตภัณฑ์กำจัดหนูเป็นต้น
2. ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เช่น ผลิตภัณฑ์ล้างจาน ผลิตภัณฑ์ซักผ้า
ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาว ผลิตภัณฑ์ซักแห้งผ้า ผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำ
ผลิตภัณฑ์เช็ดกระจก ผลิตภัณฑ์ล้างรถ ผลิตภัณฑ์แก้ไขการอุดตันของท่อ
หรือทางระบายสิ่งปฏิกูล เป็นต้น
3. ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค เช่น ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อที่พื้นผิว
ต่างๆ สเปรย์ฆ่าเชื้อในห้อง เป็นต้น
4. ผลิตภัณฑ์อุปโภคอื่น เช่น ผลิตภัณฑ์ลบคำผิด

จะเห็นว่าผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขมีความ หลากหลายชนิด โดยเฉพาะในปัจจุบันมีการพัฒนารูปแบบต่างๆขึ้นมามากมาย สารแต่ละ ชนิดก่อให้เกิดอันตรายมากน้อยแตกต่างกัน โดยทั่วไป เราอาจได้รับสารเคมีเข้าสู่ร่างกายได้ 3 ทาง คือทางปาก ทางจมูก ทางผิวหนัง การได้รับพิษทางปากอาจเกิดจากการจงใจกินเข้าไป หรือกินอาหารหรือดื่มน้ำที่ปนเปื้อนสารเคมี การได้รับพิษทางจมูกโดยการหายใจเอาไอระเหย ของสาร หรือละอองของสารที่ฟุ้งกระจายในอากาศเข้าไป สำหรับทางผิวหนัง เกิด จากกรณีที่ สารหกรดเปรอะเปื้อนผิวหนังหรือเสื้อผ้า หรือละอองสารที่ฉีดพ่นมาสัมผัสกับผิวหนัง ดังนั้น การใช้ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายจึงควรใช้ด้วยความระมัดระวัง ใช้เท่าที่จำเป็น และใช้ให้ถูกวิธีตาม คำแนะนำการใช้บนฉลากของแต่ละผลิตภัณฑ์


Tags(คำค้น):
  • ,ร่วมแสดงความเห็น: การเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน

ชื่อ :
email :
ประโยชน์ที่ได้ ขอบคุณสำหรับการโหวต
 
ไก่มีกี่ขา :