Chemical Product

กลิ่น สี น้ำหอม

สำหรับปรุงแต่งอาหาร ผลิตน้ำหอม ผลิตของใช้ประจำวัน

ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องปรุง

ผลิตภัณฑ์ อาหาร เครื่องปรุง

ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน

สบู่ ยาสีฟัน แชมพูสระผม แชมพูสุนัข น้ำยารีดผ้า ปรับผ้านุ่ม ฯลฯ

สารกันบูด

Preservatives สารกันบูด

สารฆ่าเชื้อ

disinfectant สารฆ่าเชื้อ

สารทำความสะอาด

surfactant สารทำความสะอาด (Surfactant)

สารทำละลาย (Solvents)

ตัวทำละลาย (solvent) เป็นของเหลวที่สามารถละลาย ตัวถูกละลาย ที่เป็นของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซได้เป็น สารละลาย นำไปใช้ในหลายอุตสาหกรรมเช่น ทำความสะอาด สี ฯลฯ

สารฟอกขาว

เคมีสำหรับการฟอกย้อม ซักล้าง เส้นใย อาหาร วัสดุก่อสร้าง

สารเติมอาหาร

วัตถุดิบในการเติมแต่งปรุงรสอาหาร

สารเพิ่มความข้น

thickener สารเพิ่มความข้น